Občni zbor ŠD Partizan Mengeš


Občni zbor društva je bil 15. marca 2013, ob 18. uri, v telovadnici ŠD Partizan Mengeš. Zbrane je pozdravil predsednik Jože Mlakar, predlagal dnevni red in sestavo delovnega predsedstva. Po sprejetju predlogov je občni zbor vodil delovni predsednik Franc Zabret.slika

Poročilo o delu društva je podal predsednik Jože Mlakar. Predstavil je uspešno delo, številne dejavnosti in dogodke, ki so zaznamovali delo društva in njegovih sekcij v preteklem letu. Iz poročil inventurne komisije, blagajniškega poročila ter poročila nadzornega odbora je bilo razvidno, da je društvo uspešno delovalo. Po opravljeni razpravi so člani soglasno sprejeli vsa poročila.

Župan Občine Mengeš Franc Jerič pohvalil in čestital tekmovalcem za dosežene rezultate in društvu za delo v preteklem letu, ki je bilo, kot je bilo razbrati iz poročil o delu, bogato, raznovrstno in nadvse uspešno.

Predsednik Jože Mlakar je tekmovalkam Ani Tofant, Katarini Stražar in Niki, Viti, Tari Kobetič, ki so osvojile 3. mesto da ekipnem državnem prvenstvu, prav tako trenerjema Davidu Orešniku in Tomažu Prezelj, podelil priznanja, enako Nejcu Erjavcu, ki je v igri dvojic osvojil 3. mesto na državnem prvenstvu za mlajše kadete.

Družabno srečanje pa ni minilo brez že tradicionalne kajžarske klobase.

objavljeno 18. 3. 2013
Napovednik:
    Trenutno ni napovedanih aktualnih dogodkov.


Stran je do sedaj obiskalo:
122862 obiskovalcev