69. občni zbor ŠD Partizan Mengeš


V petek 14.3.2014 je bil 69. občni zbor Športnega društva Partizan Mengeš v naši dvorani. V upanju, da se na naslednjem jubilejnem 70. občnem zboru zbere večje število članov si lahko v galeriji ogledate letošnje dogajanje.

slika

DNEVNI RED:
01. odprtje in pozdrav
02. izvolitev organov občnega zbora
03. poročila predsednika, blagajničarke, nadzornega odbora, inventurne komisije
04. poročilo verifikacijske komisije
05. razprava o poročilih in pozdrav gostov
06. sprejem poročil
09. program za leto 2014
10. razno

K 1. točki
Predsednik društva, Jože Mlakar, je prisotne člane in goste pozdravil in predlagal dnevni red občnega zbora, ki je bil soglasno sprejet.

K 2. točki
Za delovno predsedstvo so bili predlagani: Tone Gostiša, predsednik, Polona Leskovec in Francka Svete, članici, za zapisnikarico Marjanca Lavrič, za overovatelja zapisnika Luka Pirš in Žiga Zupan, za verifikacijsko komisijo Luka Pirš, David Orešnik in Francka Trobec. Predlagani so bili soglasno izvoljeni.

K 3. točki
(Občni zbor je vodil predsednik predsedstva Tone Gostiša. (Najprej smo poslušali poročilo) Predsednik Jože Mlakar je predstavil delo društva v preteklem letu instatistični del ter pregled rezultatov in uspehov v letu 2013. Blagajničarka Marija Sitar je predstavila finančno poslovanje. Iz poročila nadzornega odbora je razvidno, da je bilo poslovanje društva v preteklem obdobju uspešno. NO je pregledal poslovanje društva v preteklem letu, vse listine in korespodenca so vzorno in natančno vodene in v skladu z veljavno zakonodajo. Svoje delo je opravila tudi inventurna komisija, ki je ugotovila, da se stanje ujema s stanjem v inventurni knjigi. Vsa poročila so priloga zapisnika.

K 4. točki
Na občnem zboru je bilo prisotnih 51 članov društva.

K 5. točki
Podžupan Občine Mengeš, Bogo Ropotar, je pohvalil bogato delovanje članov društva in čestital tekmovalcem za odlične uspehe na tekmovanjih. Pohvalil je delo društva, ker veliko pozornosti posveča delo z mladimi. Sandi Jarna, predstavnik KŠD Ribče, je pozdravil prisotne in čestital za uspešno delo, v zahvalo za dobro sodelovanje pa je predsedniki Jožetu Mlakarju predal darilo.

K 6. točki
Poročila so bila soglasno sprejeta.

K 7. točki
Predsednik Jože Mlakar je na kratko predstavil obširen program društva za leto 2014, ki je bil posredovan Občini Mengeš ob prijavi na razpis za sofinanciranje športnih društev, (in) obsega 108 strani in vse ustrezne priloge. Program in poročilo je bilo posredovano Ministrstvu za šolstvo za izvajanje programa v javnem interesu. Določene elemente ABC zdrave vadbe uvaja koordinantka za zdravo vadbo Dragica Jelenc. Program je bil soglasno sprejet.

K 8. točki
Ob zaključku je predsednik Jože Mlakar uspešnim tekmovalkam Ani Tofan, Katarini Stražar, Niki, Viti in Tari Kobetič, ki so na ekipnem državnem prvenstvu za kadetinje osvojile naslov državnih prvakinj, dal skromna darila, enako ekipi kadetov Nejcu Erjavcu, Aljažu Frelihu, Timu Pavliju in Tilnu Šali, ki so osvojili drugo mesto ter trenerju Davidu Orešniku.

Po občnem zboru se je nadaljevalo tradicionalno druženje članov.

objavljeno 18. 3. 2014
Napovednik:
    Trenutno ni napovedanih aktualnih dogodkov.


Stran je do sedaj obiskalo:
122862 obiskovalcev